Jawapan

2016-10-02T14:46:44+08:00
Kurangkan penggunaan penghawa dingin,peti ais dan kenderaan

2016-10-02T15:20:00+08:00
4.1 Negara
            Terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil bagi meminimumkan kesan negatif pemanasan global terhadap hidupan di muka bumi ini. Antaranya adalah:
            4.1.1 Teknologi hijau
                        Teknologi hijau boleh didefinisikan dengan merujuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alm sekitar dan alam semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif kepada manusia.[1] Contohnya, menstrukturkan semula dan menambah fungsi beberapa kementerian dan mewujudkan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, yang sebelum ini dikenali sebagai Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia.[2] Melalui pendekatan sebegini, impak negatif aktiviti manusia terhadap alam sekitar sudah tentu dapat diminimumkan. Hal ini dimikian kerana lebih banyak kementerian baru yang lebih proaktif telah ditubuhkan bagi mengawal serta memantau keadaan semasa atau kualiti alam sekitar di seluruh negara.
            4.1.2 Penguatkuasaan undang-undang
                        Selain itu, penguatkuasaan undang-undang yang lebih proaktif dan efektif  oleh kerajaan perlulah dilaksanakan. Sebagai contoh, mewajibkan penggunaan kenderaan bermotor yang mempunyai penapis gas pada ekzos kenderaan masing-masing. Hal ini sudah tentu akan menjamin kebersihan gas yang   dilepaskan daripada ekzos-ekzos kenderaan terutamanya di kawasan bandar adalah selamat dan mesra alam.
                      Pengeluaran atau pelulusan lesen bagi tujuan pembalakan turut perlu diminimumkan. Hal ini adalah bagi memastikan para pembalak agar tidak menyalahgunakan permit yang mereka peroleh untuk kepentingan sendiri.  Penetapan had kuantiti kayu balak yang boleh ditebang dalam satu tahun akan  dapat meminimumkan penebangan kayu balak yang terdapat di negara ini.
4.2 Masyarakat
            4.2.1 Saling memberi maklumat
                        Bagi mengurangkan kesan negatif pemanasan global, peranan masyarakat dalam sesebuah negara juga penting. Masyarakat haruslah saling memperingati dan memberi maklumat tentang keseriusan isu pemanasan global  kepada orang lain. Masyarakat turut perlu memberi respon yang positif terhadap seruan kerajaan bagi sama-sama menggembleng tenaga bagi menangani             masalah ini. Ajakan untuk sama-sama memberi komitmen terhadap alam sekitar oleh masyarakat setempat adalah amat penting supaya semua lapisan masyarakat akan sedar dan tahu akan tanggungjawab masing-masing dalam memelihara alam sekitar.

4.3 Sekolah
            4.3.1 Memberi pendidikan tentang alam sekitar
                        Pendidikan mengenai penjagaan alam sekitar turut perlu diberi dan didedahkan sejak di bangku sekolah lagi. Hal ini demikian kerana generasi muda harus tahu akan kepentingan menjaga alam sekiatar dan melalui pendedahan  mengenai isu pemanasan global sejak mereka bersekolah lagi sekurang- kurangnya dapat memberi mereka idea tentang apa yang perlu mereka lakukan   sebagai tanggungjawab mereka terhadap alam sekitar.
           
            4.3.2 Mewujudkan kelab pencinta alam sekitar
                        Dengan mewujudkan kelab pencinta alam sekitar sebagai salah satu kelab dalam aktiviti kokurikulum di sekolah, para pelajar akan berpeluang untuk mengaplikasikan ilmu tentang penjagaan alam sekitar di sekolah. Mereka tidak hanya duduk dan mendengar tentang tanggungjawab ini dari mulut guru mereka sewaktu kelas pada waktu pagi sebaliknya mengaplikasikan apa yang telah          dipelajari pada waktu petang, iaitu semasa aktiviti kokurikulum dijalankan. Penubuhan kelab ini turut akan dapat menanam sedikit-sebanyak perasaan cinta para pelajar terhadap alam sekitar pada usia muda lagi.
            4.3.3 Peranan guru kaunseling
                        Guru kaunseling di sekolah saharusnya tidak hanya memandang berat pada masalah-masalah disiplin pelajar di sekolah sahaja. Pendedahan tentang isu-isu semasa kepada para pelajar turut perlu dipandang serius. Contohnya, isu pemanasan global yang semakin serius pada masa kini. Pendedahan tentang cara-cara yang bolaeh dijadikan sebagai sumbangan bagi meminimumkan impak pemanasan global adalah penting dan perlu diketahui oleh semua warga sekolah. Hal ini boleh dilakukan dengan menampal poster umpamanya, mengadakan ceramah dan menganjurkan pertandingan-pertandingan yang berkaitan dengan penjagaan alam sekitar sehingga ke peringkat antarabangsa. Hal ini akan memberi kesedaran kepada  orang ramai tentang peri pentingnya              menjaga alam semulajadi di sekeliling kita.