Jawapan

2016-10-02T15:06:07+08:00
Kandungan Piagam Madinah
Piagam Madinah
mengandungi 47 fasal 23 fasal membincangkan hubungan di kalangan orang Islam dan tanggungjawab mereka 24 fasal lagi tentang tanggungjawab orang bukan Islam termasuk orang Yahudi terhadap negara Madinahperlembagaan bertulis pertama yang menjadi asas kepada sebuah negara
Kandungan Piagam Madinah
1.Politik  Nabi Muhammad s.a.w. pemimpin di Madinah.Baginda adalah sebagai hakim yang menyelesaikan masalah yang timbul antara orang Islam dan orang bukan Islam. 2.Agama Masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama masing-masing.Mereka bebas mengamalkan adat mereka masing-masing selagi tidak bertentangan dengan Islam. 3.Sosial Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara.Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama sendiri. 4.Perundangan Undang-undang Islam digunapakai secara menyeluruh tetapi peraturan kekeluargaan di dalam sesuatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam. 5.Ekonomi Kerjasama antara masyarakat Madinah dituntut demi memajukan ekonomi negara.Unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam sistem perniagaan. 6.Pertahanan Semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinah daripada ancaman luar. 7.Kedudukan Yahudi Keselamatan orang bukan Islam (khususnya Yahudi) terjamin selagi mereka mematuhi perlembagaan Madinah.