Jawapan

2016-10-02T17:30:21+08:00

Malayan Union

► Apakah Malayan Union.

1. Negara dan bangsa yang diperkenalkan oleh British pada tahun 1946 untuk menghapuskan

negara dan bangsa dibina sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.

► Mengapakah British memperkenalkan Malayan union di Tanah Melayu.

1. Sebagai persediaan kepada Tanah Melayu ke arah pembentukan pemerintahan sendiri.

2. Melicinkan pentadbiran dengan menyeragamkan pentadbiran yang berbeza,iaitu Negeri-

Negeri Selat,Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu.

3. Menjimatkan kos pentadbiran.

4. Mengimbangi pembangunan ekonomi di setiap negeri.

5. Membentuk sebuah bangsa Malayan Union supaya golongan pendatang dapat melupakan

negara asal mereka dan menumpukan taat setia kepada Malayan Union.

6. Memastikan sumber tenaga dan pelaburan untuk memajukan ekonomi Tanah Melayu tidak

terbantut dan terjamin.

7. Menjamin penguasaan yang berterusan terhadap sumber ekonomi Tanah Melayu.

8. British berhasrat mengurangkan kuasa politik orang Melayu.