Jawapan

2016-10-03T15:18:26+08:00
-mengenal pasti masalah.
-membuat hipotesis
- merancang eksperimen
- mengenal pasti pemboleh ubah
- membuat eksperimen
- mengumpul data.
- merekod data
- menganalisis data.
- membuat kesimpulan.
- membuat report.