Jawapan

2016-10-03T17:57:59+08:00
A) TANAH – Merangkumi semua sumber atau bahan mentah yang ada dalam perut bumi seperti petroleum, bijih timah, hasil hutan, hasil laut, dan sebagainya. Sumber alam semulajadi ini diperoleh secara percuma kerana ianya anugerah daripada Tuhan dan digunakan secara langsung dan tidak langsung dalam pengeluaran.
b) BURUH – Meliputi tenaga kerja manusia yang terlibat secara mental dan fizikal untuk menghasilkan sesuatu keluaran. Terbahagi kepada dua iaitu buruh mahir (banyak menggunakan tenaga mental) dan buruh kurang mahir (banyak menggunakan tenaga fizikal)
c) MODAL – Harta benda atau sumber kewangan yang boleh digunakan untuk menghasilkan sesuatu pengeluaran. Terdiri daripada wang tunai atau aset seperti mesin, bangunan, kenderaan, barang-barang dan sebagainya. Biasanya disumbangkan oleh usahawan.
d) USAHAWAN – Orang yang menguruskan, menjalankan, mentadbirkan, menanggung risiko dan mendapat untung atas usahanya. Usahawan yang akan menggabungkan semua factor-faktor pengeluaran yang lain untuk menghasilkan barang.
1 1 1