Tulis satu karangan mengenai kesan-kesan aktiviti pertanian berskala besar berdasarkan aspek-aspek yang diberikan
merangkumi aspek-aspek;
*tumbuh-tumbuhan
*hidupan liar
*tanih
*sungai
*petempatan
*cuaca setempat

1

Jawapan

2016-10-04T09:38:42+08:00
Kesan-kesan bagi tumbuhan:

- Tumbuhan seperti hutan-hutan berkuranagn kerana penggunaan keluasan tanah yang diperlukan.

Kesan-kesan bagi hidupan liar:

- Kekuranagn kawasan tempat untuk perlindunagn haiwan. Malah ia juga boleh memberi kesan pada hidupan liar seperti kepupusan.

Kesan-kesan bagi tanih:

- Berlakunya kekuranagn tanah bagi penggunaan yang berfaedah seperti pembangunan atau perhutanan.

Kesan-kesan bagi sungai:

- Berlakunya kekurangan bekalan air sungai atau pencemaran air kerana sesuatu pertanian pastinya menggunakan racun serangga terhadap tumbuhan yang mampu memberi kesan buruk terhasdap kebersihan air sungai.

Kesan-kesan bagi petempatan:

- Kekurangan penduduk tempatan akibat keluasan tanah yang digunakan untuk pertanian berskala besar.

Kesan-kesan bagi cuaca setempat:

- Berlakunya peningkatan suhu kerana kekurangan tumbuhan seperti hutan-hutan.
1 1 1