Jawapan

2016-10-04T14:59:09+08:00
Membaca lukisan skematikdan mengenalpasti namaserta jenis komponen yangdigunakan.-Kenalpasti nama dan jeniskomponen yang digunakanberpandukan simbol.-Kenalpasti nilai komponen yangdigunakan.2.Mengenalpasti kaedahsambungan antara satukomponen dengan komponenyang lain.-Kenalpasti cara komponendisambung dengan komponenyang lain di dalam litar.-Tentukan kekutuban kakikomponen pada sambunganyang ditunjukkan dalam lukisanskematik
1 5 1