Jawapan

2016-10-04T21:24:31+08:00
Antara isu dan cabaran itu, tiada data komprehansif mengenai bilangan mesin dan peralatan pertanian yang dimiliki oleh sektor swasta, agensi kerajaan dan golongan petani, telah menghalang perancangan dan keperluan tambahan mesin dan peralatan pertanian dalam sektor berkaitan.Kedua, tiada peraturan, terma-terma dan kawalan dikenakan ke atas pembekal dan pengedar atau petani dalam mengimport mesin dan peralatan pertanian, menyebabkan mesin dan peralatan yang tidak diperlukan berlambak, yang boleh menjejas stuktur tanah.Ketiga, tiada kawalan dalam permindahan mesin dan peralatan pertanian daripada sektor ke sektor, telah menyebabkan penyebaran penyakit seperti Brown Plant Hopper (BHP) dan Golden Apple Snails ke atas pertanian.
2016-10-04T21:24:45+08:00
- Cabaran dan langkah untuk mewujudkan negara maju pada tahun 2020 .... cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara.