Jawapan

2016-10-05T04:42:36+08:00
Semua urusan hal ehwal luar adalah menjadi tanggungjawab kerajaan Persekutuan. Agama Islam merupakan agama rasmi Persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah tetapi agama lain bebas diamalkan. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan tetapi bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan. Bagi Sarawak dan sabah, bahasa Inggeris kekal sebagai bahasa rasmi sehingga 10 tahun selepas pembentukan Persekutuan Malaysia Sarawak dan sabah diberikan kuasa mengawal hal ehwal imigresen dan perkhidmatan awam. Rakyat bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat taraf yang sama debgan orang Melayu di persekutuan Tanah Melayu.
2016-10-05T10:51:46+08:00


penubuhan Malaysia.

1. Penubuhan Malaysia menjadi benteng untuk menghadapi ancaman Komunis kerana

pengalaman Persekutuan Tanah Melayu membanteras PKM semasa darurat.

2. Mempercepatkan kemerdekaan Sabah,Sarawak,singapura dan Brunei kerana masih belum

mampu berkerajaan sendiri.

3. Penubuhan Malaysia merupakan proses Dekolonisasi British terhadap negara-negara di Asia

Tenggara.

4. Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1960 telah membuat

usul agar tanah jajahan dimerdekakan.

5. Mewujudkan satu pasaran yang luas menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri

pertanian.

6. Sumber alam Tanah Melayu,Sabah,Sarawak dan Brunei dapat dimanfaatkan untuk

mengukuhkan ekonomi.

7. Mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum di kalangan negeri anggota dengan

memasukkan Sarawak,Sabah dan Brunei ke dalam gabungan ini.

8. Bertujuan untuk menyegerakan kemerdekaan bagi negeri-negeri anggota di samping untuk

memajukan negeri-negeri yang belum membangun seperti Sarawak dan Sabah.

9. Memperlihatkan kesepakatan dan semangat setia kawan antara Persekutuan Tanah Melayu

dengan Sarawak, Sabah dan Singapura untuk memajukan negeri masing-masing