Jawapan

2016-10-05T08:58:37+08:00
1.Mengeratkan hubungan sesama negara Islam dalam semua bidang.
2 .Bersuara dalam satu nada bagi kepentingan umat Islam.
3.Mengekalkan perdamaian dalam persengketaan antara negara Islam.
4.Bersama-sama memastikan tempat suci Islam dihormati dan tidak dicemari2016-10-05T10:47:36+08:00
Matlamat utama OIC adalah "untuk menggalakkan keeratan antara ahli negara-negara Islam; bagi menyelaras kerjasama antara negara ahli dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, saintifik, dan bidang-bidang lain; bagi berusaha untuk menghapuskan perbezaan rasial dan diskriminasi dan menentang kolonial dalam semua bentuk; dan, untuk menyokong semua Muslim dalam usaha mereka mempertahankan maruah, kebebasan dan hak negara, membina jambatan antara jurang perbezaan budaya dunia dll.Organisasi ini ditubuhkan di Rabat, Maghribi pada 25 September 1969 dengan persidangan pertamanya berlangsung di Rabat pada 22 September hingga 25 September.

Persidangan yang kesepuluh diadakan pada 16 dan 17 Oktober 2003 di PICC, Putrajaya yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-5, Tun Abdullah Ahmad Badawi. KiniMalaysia adalah Pengerusi Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).