Jawapan

2016-10-05T10:28:13+08:00
 
Ayat judul ialah ayat yang mengandungi kata kunci jawapan yang menjawab pokok persoalan karangan. Ayat judul ini boleh diletakkan di bahagian awal, di tengah atau di hujung sesuatu perenggan. Hal ini bergantung pada huraian yang dilakukan oleh pelajar.Ayat huraian pula ialah huraian lanjut tentang isi utama yang dikemukakan  bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perkara yang diperkatakan atau menyokong isi-isi utama. Karangan yang baik akan mengemukakan satu (1) ayat huraian sekurang-kurangnya.Ayat bukti atau ayat contoh pula ialah ayat-ayat yang mengandungi bukti atau contoh yang berkaitan dengan isi yang diperkatakan  untuk memperkuat hujah. Bukti dan contoh yang dikemukakan mestilah bukti yang sahih dan bukan bukti atau contoh yang sengaja diada-adakan.      Ayat penegas ialah ayat yang memberikan penegasan terhadap isi dan huraian yang dikemukakan. Ayat ini biasanya mempunyai penanda wacana seperti "tegasnya", "oleh itu", dan "sehubungan dengan itu".
2016-10-05T14:09:56+08:00
Setiap isi mesti ada point,contoh,huraian dan kesimpulan

maaf jika salah