Jawapan

2016-10-05T12:09:05+08:00
Peranan pendidikan formal dalam memupuk nilai-nilai murni dalam sukma kanak-kanak tidak harus kita kesampingkan. Amalan nilai-nilai murni dalam kehidupan misalnya nilai bertanggungjawab, rasional, kepercayaan kepada Tuhan, amanah, toleransi, berhemah tinggi, kesederhanaan, kasih sayang, menyayangi dan menghargai alam sektiar, hidup bersama secara aman, mematuhi peraturan dan undang-undang wajar diterapkan dalam subjek Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan, serta Pendidikan Agama Islam
2016-10-05T12:40:55+08:00
1)peranan ibu bapa sebagai pendidik anak anak 2)ibu bapa harus menegur anak anak jika tidak menutup aurat 3)masyarakat perlulah mengadakan kem motivasi dengan kerap 4)bergaul dengan kawan yang baik 5)ibu bapa haruslah sentiasa memantau pengerakan anaka anak