Jawapan

2016-10-05T20:16:02+08:00
Membuat keputusan
Rekod-rekod perakaunan yang disediakan boleh membantu didalam merangka keputusan-keputusan yang bakal dibuat. Rekod-rekod yang disediakan pada tahun sebelumnya boleh dijadikan asas bagi mengelakkan daripada berlakunya kesilapan dan mengurangkan kelemahan didalam merangka strategi dan polisi syarikat.

Menguruskan kegiatan perniagaan
Perjalanan syarikat menjadi lebih lancar dan tersusun kerana segala urusan telah direkod dengan baiknya. Data-data tersebut boleh digunakan untuk aktiviti-aktiviti syarikat seperti jumlah baki bank untuk urusan perbelanjaan mahupun jumlah baki penghutang untuk mendapatkan kembali hak syarikat.

Mengawal aktiviti-aktiviti perniagaan
Kedudukan perniagaan boleh diteliti melalui rekod kewangan. Segala perbelanjaan dan penerimaan dikemaskini bagi mengelakkan data-data tertinggal. Sebarang aktivit-aktiviti penipuan yang mungkin berlaku melibatkan sumber kewangan syarikat yang boleh dikesan jika ianya berlaku.

Merancang perjalanan syarikat
Rekod-rekod kewangan sebelum mahupun semasa digunakan untuk merancang operasi syarikat. Angka-angka rekod tersebut digunakan sebagai asas bagi merancang, dan menganalisa kemungkina-kemungkinan yang akan berlaku bagi melancarkan perjalanan syarikat yang tentunya menghadapi saingan yang ketat daripada pesaingnya.
1 5 1
2016-10-05T20:21:39+08:00