Jawapan

2016-10-05T20:36:59+08:00
2016-10-05T21:05:11+08:00
Tema Kraf tangan

pendahuluan - defensi dan contoh , kepentigan kraf tangan

isi 1 : mendirikn lebih bnyakk pusat kraf tngan - mempamer dn melariskn jualn - pusat latihan

isi 2 : meningkat produktiviti - teknologi moden - daya saing - kreatif - tarikn pelancong

isi 3 : mempromosikn -kempen -pameran -media masa - internet

isi4 : bantuan modal -susidi -latihan -nasiht

isi 5 :sekolh -kelab kraf tngan -aktiviti menarik -mecukil bakat

penutup : ___ saya tataw goodluck pt3