Jawapan

2016-10-06T11:46:13+08:00
Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kemajuan tamadun agama, bangsa dan negara Malaysia yang kita kecapi hari ini.

F1 Mematuhi ajaran agama
F2 Mengukuhkan semangat cinta negara
F3 Mengamalkan budaya bangsa
F4 Mengeratkan perpaduan bangsa
F5 Memelihara jati diri
F6 Menguasai ilmu pengetahuan
F7 Menguasai segala bidang kemahiran 
F8 Menghindari budaya negatif 
F9 Mana-mana jawapan munasabah

2. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan masyarakat tamadun awal dalam membina negara kota dan bandar. 

F1 Mempunyai organisasi tersusun 
F2 Pemerintahan stabil
F3 Ekonomi maju
F4 Pengkhususan kerja
F5 Mempunyai ilmu 
F6 Kemajuan tulisan
F7 Ada undang-undang
F8 Kuat berusaha
F9 Inovasi
F10 Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah sumbangan penting tamadun awal manusia dalam bidang pertanian kepada masyarakat hari ini?

F1 Memperkenalkan sistem pengairan
F2 Menggunakan pengetahuan matematik dalam pertanian
F3 Memperkenalkan alat pertanian daripada besi
F4 Menggunakan cangkul
F5 Sabit
F6 Teknologi pembajakan
F7 Kaedah batas untuk tanaman
F8 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN

1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai pencapaian tamadun ulung dunia seperti Yunani, Rom, India dan China, bagaimanakah kita boleh memajukan negara kita setaraf dengan negara maju hari ini?

F1 Pemerintahan stabil - demokrasi
F2 Perundangan adil - Hukum Kanun 12
F3 Ekonomi maju
F4 Pertanian
F5 Perdagangan
F6 Perusahaaan
F7 Pendidikan 
F8 Sains Teknologi
F9 Seni bina maju
F10 Mana-mana jawapan munasabah

2. Berdasarkan pemerhatian anda terhadap negara demokrasi hari ini, apakah tujuan negara tersebut menjalankan pilihanraya?

F1 Rakyat memilih wakil
F2 Kerajaan ditadbir wakil yang dipilih pilihan raya
F3 Kerajaan rakyat oleh rakyat untuk rakyat
F4 Rakyat membuat keputusan politik
F5 Memilih pemimpin adil
F6 Pemimpin yang diterima majoriti
F7 Mana-mana jawapan munasabah
2016-10-06T14:30:27+08:00
Mematuhi ajaran agama

maaf jika salah