Jawapan

2016-10-06T10:53:08+08:00

 Melindungi kepentingan rakyat

F2 Menjamin keselamatan negara

F3 Melicinkan urusan pentadbiran

F4 Agar sentiasa releven dengan keperluan semasa

F5 Menjadi perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah

F6 Melarang perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka

F7 Perkara sensitif termasuklah pemerintahan beraja/agama Islam/Kedudukan
bahasa Melayu/ Hak istimewa orang Melayu

F8 Pindaan Akta Hasutan 1970

F9 Mengehadkan kebebasan bercakap seseorang individu

F10 Larangan menyentuh perkara sensitif

F11 Mengelakan perbalahan antara kaum

F12 Pindaan pemansuhan imuniti(kekebalan) bagi Yang Dipertuan Agong dan Raja 
daripada kesalahan jenayah

Apakah perkara yang boleh dipinda dengan kelulusan Majlis Raja-Raja Melayu

F1 Tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja

F2 Kewarganegaran

F3 Keutamaan Yang diPertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong

F4 Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak

F5 Perubahan sempadan negeri

Dewan Rakyat

F1 -Merupakan dewan terpenting

F2 -Ahli dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya

F3 -Mengandungi 219 ahli

F4 -Mewakili semua kawasan pilihan raya di seluruh negara

F5 -Tempoh perkhidmatan selama 5 tahun

F6 -Tugas utamanya menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat

Terangkan proses meluluskan undang-undang di Parlimen

F1 Cadangan oleh kementerian/menteri terbabit

F2 Jabatan Peguam Negara menggubal Rang Undang-Undang

F3 Bacaan Pertama di Dewan Rakyat/ Pembacaan tajuk sahaja

F4 Bacaan Kedua/Rang Undang-undang dibahaskan

F5 Jawatankuasa Dewan Rakyat mengadakan perbincangan terperinci

F6 Bacaan ketiga/Dibahaskan sebelum diluluskan

F7 Pembentangan di Dewan Negara

F8 Proses bacaan pertama /kedua dan ketiga di Dewan Negara

F9 Penyerahan Rang Undang-Undang kepada Yang DiPertuan Agong

F10 Perkenan YDA dan diturunkan cop mohor Negara

F11 Diwartakan dalam Warta Kerajaan

Mengapakah Perlembagaan negara kita perlu dipinda dari masa ke semasa?

F1 Melindungi kepentingan rakyat

F2 Menjaga keselamatan negara

F3 Melicinkan pentadbiran negara

F4 Sentiasa releven dengan keperluan semasa

F5 Menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah

F6 Kandungannya dipatuhi rakyat dengan rela

F7 Melarang perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka

F8 Seperti pemerintahan beraja/agama Islam/Kedudukan bahasa Melayu/Hak istimewa
orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak

F9 Pindaan Akta Hasutan 1970

F10 Melarang individu bercakap perkara sensitif

F11 Menjamin keharmonian rakyat

F12 Pindaan pemansuhan imuniti Yang DiPertuan Agong dan Raja Melayu daripada
kesalahan jenayah

Nyatakan perkara Pindaan Perlembagaan di Parlimen yang memerlukan perkenan Majlis Raja-Raja dan Dua Pertiga Dewan Parlimen

F1 Tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja Melayu

F2 Kewarganegaraan

F3 Keutamaan Yang DiPertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong,Raja-Raja dan Yang DiPertuan Negeri

F4 Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak

F5 Perubahan sempadan negeri

2016-10-06T14:15:19+08:00
Menjadi perlembagaan 

maaf jika salah