Jawapan

2016-10-06T10:46:14+08:00
Makan yang banyak untuk  meningkatkan lagi pertubuhan.
2016-10-06T11:24:24+08:00
Mengenai 'peranan pertubuhan sukarela', perkhidmatan kebajikan masyarakat hari ini tidak lagi hanya memberi tumpuan kepada pemberian bantuan dan jagaan kepada mereka yang daif atau yang kurang bernasib baik, tetapi lebih menitik-beratkan kepada perkhidmatan yang bercorak pencegahan, serta pembangunan untuk melengkapkan rakyat dengan kebolehan atau kemampuan supaya mereka dapat menikmati serta menyertai rancangan pembangunan sosio-ekonomi yang dilaksanakan. Mereka lebih memerlukan bimbingan, nasihat, panduan dan peluang untuk mengorak langkah bagi menggunakan berbagai kemudahan dan sumber yang terdapat dalam masyarakat untuk mempertingkatkan kesejahteraan hidup mereka. Perkhidmatan kebajikan masyarakat memerlukan penglibatan dan penyertaan yang aktif daripada semua lapisan masyarakat, kerana perkhidmatan ini tidak lagi boleh dianggap semata-mata tanggungjawab Kerajaan sahaja. Ia memerlukan sokongan yang positif daripada orang ramai.