Jawapan

2016-10-06T13:24:48+08:00
- Memupuk semangat partiotisme di kalangan rakyat : Kita perlu mengenali serta menghormati raja dan pemimpin negara kita kerana mereka yang berusaha mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara. Usaha-usaha mereka untuk memajukan negara haruslah sentiasa disokong, bukannya dikritik. Perjuangan tokoh-tokoh negara seperti Tunku Abdul Rahman yang memainkan peranan yang penting dalam memperjuangkan kemerdekaan negara haruslah diambil tahu dan dihargai. Tanpa pejuang seperti mereka, negara kita mungkin masih di tangan penjajah asing. -Lambang-lambang kebesaran negara harus dikenali dan dihormati Jalur Gemilang haruslah dikibarkan dengan penuh semangat dan dihormati sebagai sesuatu yang suci dan rakyat tidak harus membenarkan bendera negara dipijak, dibuang atau dibakar sebaliknya harus berbangga bahawa Jalur Gemilang sedang berkibar di tiang bendera tertinggi di dunia. Ketika menyanyikan lagi Negaraku, kita perlu berdiri tegak serta menghayati lagu tersebut dengan penuh semangat cinta akan negara. - Sentiasa bersifat setia dan sayang akan negaranya. Kita perlu taat kepada raja dan pemimpin serta tidak mengkhianati negara. Kita harus mempertahankan maruah dan bangsa negara dengan bersedia berkorban apa sahaja untuk mempertahankan maruah dan kemerdekaan negara. Kita perlu sentiasa peka terhadap isu dan masalah tentang bangsa dan negara serta cara mengatasinya. -Semangat kekitaan dalam mengekalkan perpaduan di sesebuah negara. Semangat kekitaan dapat diamalkan dengan memupuk amalan bertolak ansur dan bertoleransi antara masyarakat. Kita haruslah bertolak ansur, sabar, dan mengawal diri demi mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham untuk kesejahteraan hidup Malaysia. Sifat bersatu-padu antara masyarakat yang berbilang kaum amat penting untuk mewujudkan keharmonian dan semangat berjuang untuk negara, bukannya untuk bangsa atau kaum sendiri. Sentiasa hormat-menghormati antara satu sama lain tanpa mengira kedudukan, bangsa atau agama. Kita tidak berhak mengkritik atau mengutuk adat resam dan kepercayaan kaum lain. Aktiviti yang melibatkan penglibatan pelbagai kaum seperti gotong-royong daapt memupuk semangat bermasyarakat antara kaum serta mengeratkan hubungan silaturahim. Sifat berdisiplin juga amat penting dalam memupuk perpaduan. Peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan haruslah dipatuhi untuk kesenangan semua pihak. Seseorang rakyat haruslah berakhlak dan berbudi pekerti mulia untuk membolehkan berinteraksi dengan mudah. Rakyat yang peramah dan berakhlak sudah tentu dapat meningkatkan reputasi negara. Kita haruslah berkelakuan sopan supaya tidak dilabelkan sebagai rakyat yang biadap atau kurang ajar. - Bersifat produktif untuk memajukan negara Rakyat yang rajin dan gigih dapat meningkatkan prestasi ekonomi negara dan taraf hidup mereka. Mereka harus bersifat berdikari dalam mengusahakan sesuatu tanpa bergantung kepada bantuan kerajaan pada setiap masa. Rakyat juga harus tabah menerima sesuatu cabaran atau pembaharuan dalam negara tanpa menjejaskan perpaduan negara. Misalnya apabila berlakunya Kegawatan Ekonomi 1998, rakyat Malaysia telah bersatu-padu demi menghadapi cabaran yang dihadapi dan bergabung tenaga untuk memajukan ekonomi negara semula.
2016-10-06T13:38:43+08:00
 Kedaulatan sebuah negara amat penting untuk dipelihara bagi memastikan keamanan negara dapat dikekalkan. Jika kedaulatan terpelihara, rakyat dapat menjalani kehidupan mereka tanpa diganggu, bebas memilih cara hidup, hak individu dihormati dan tidak dizalimi. Hal ini menjelaskan bahawa kedaulatan amat penting bagi sesebuah negara.

      Antara langkah mengekalkan kedaulatan negara adalah bermula daripada diri pemimpin sendiri. Pemimpin yang cemerlang ialah seorang yang amanah dalam memikul tanggungjawab sebagai salah seorang individu yang terpenting dalam tampuk pemerintahan negara. Contohnya, tidak menyalahgunakan kuasa yang ada untuk kepentingan diri sendiri mahupun ahli keluarga. Sebaliknya seorang pemimpin harus memberi keutamaan kepada rakyat. Hal ini kerana rakyat telah memberi kepercayaan dan harapan yang tinggi kepada pemimpin bagi mentadbir negara dengan adil dan saksama. Pentadbiran yang berjaya akan mengekalkan kedaulatan negara yang sekian lama dikecapi.