Jawapan

2016-10-06T20:13:31+08:00
Bidang sukan merupakan salah satu bidang yang penting di negara kita. Hal inidemikian kerana, aktiviti sukan mendatangkan faedah yang banyak kepada masyarakatdan negara kita. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab dalam bidang sukan perlulahmemainkan peranan yang berkesan dengan kerjasama semua pihak seperti ibu bapa.Sekiranya ibu bapa memberikan galakan dan sokongan moral, sudah pasti matlamatuntuk memajukan bidang sukan di negara kita akan tercapai iaitu seperti peribahasaMelayu, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan .Dengan cara itu, nama negarakita akan dikenali dan digeruni di peringkat antarabangsa melalui kejayaan atlet negaradalam bidang sukan.Antara peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa adalah dengan memberikangalakan dengan cara membelikan anak-anak mereka peralatan sukan. Sekiranya anak-anak memiliki peralatan sukan yang lengkap dan sesuai sudah pastilah mereka lebihbersemangat untuk bersukan. Sebagai contohnya, ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka pakaian, kasut dan alat-alat yang berkaitan dengan permainan yang diceburioleh anak-anak mereka seperti raket badminton, squash dan tenis. Oleh hal yangdemikian, minat anak-anak dapat dikembangkan sekiranya peralatan yang sesuai dimilikioleh mereka. Seterusnya, mereka diharapkan dapat melakar kemenangan dan seterusnyamengharumkan nama sekolah, daerah, negeri dan negara.Ibu bapa juga perlu menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidangsukan dengan aktif. Ibu bapa boleh menasihati anak-anak supaya memperuntukkan masamereka dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan permainan. Hal ini demikian kerana,aktiviti sukan akan menyihatkan dan mencergaskan badan. Di samping itu, anak-anak    yang berbakat dan berminat dalam sukan dan permainan tertentu bolehlah melibatkan diridengan lebih aktif untuk mencipta kejayaan yang cemerlang. Bakat dan minat tersebutperlulah dipupuk dari bangku sekolah lagi untuk dikembangkan agar dapatmengharumkan nama negara di persada dunia.Selain itu, ibu bapa hendaklah memberikan sokongan moral dengan menghantaranak-anak mereka ke tempat latihan atau permainan tersebut dijalankan. Dengan cara itu,anak-anak mereka lebih bersemangat untuk bergiat aktif dalam bidang sukan tersebut.Mereka juga boleh menemani anak-anak dan menyaksikan anak-anak mereka berlatihatau bertanding dalam sesuatu acara sukan atau permainan. Sudah tentulah perkara iniakan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada anak-anak dalam usaha untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu permainan iaitu, tinggi gunung, tinggi lagi harapankami . Seterusnya, mereka akan berasa lebih yakin untuk mencipta kemenangan padaperingkat yang lebih tinggi lagi.Ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka majalah sukan yang diminati olehmereka. Hal ini demikian kerana, anak-anak akan lebih berminat untuk menceburkan diridalam bidang sukan dengan serius. Mereka juga akan mendapat maklumat atauperkembangan terkini dalam bidang sukan menerusi majalah-majalah sukan tersebut.Selain itu, kejayaan ahli-ahli sukan antarabangsa yang dipaparkan dalam majalah sukantersebut akan menjadi idola dan pencetus semangat serta motivasi kepada anak-anak untuk menjadi ahli sukan yang berjaya.Secara keseluruhannya, peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan dalam usahauntuk menggalakkan anak-anak bersukan. Oleh itu, ibu bapa perlulah diberikankesedaran supaya memainkan peranan yang sepatutnya dalam usaha untuk melahirkanlebih banyak ahli sukan di negara kita. Ibu bapa tidak seharusnya mementingkan aspek kecemerlangan akademik semata-mata dan mengetepikan kepentingan sukan kepadaanak-anak mereka. Kita mahu agar kecemerlangan akademik dan kecemerlangan sukanbergerak seiring sekiranya mahu negara kita maju dalam bidang sukan. Perkara ini akanmenjadi realiti jika pepatah, " genggam bara api biar sampai jadi arang"  sentiasa menjadi amalan dalam diri setiap orang yang ingin akan kejayaan
2 5 2