Jawapan

2016-10-06T20:46:16+08:00
  Contoh 1 Masyarakat Melayu mempunyai pelbagai jenis kebudayaan yang digarapdaripada pelbagai keturunan. Kebudayaan ini disatukan menjadi satu kebudayaan yangunik kerana hampir setiap keturunan mempunyai adat sehingga membentukkebudayaan Melayu. Lantaran resam yang majmuk ini, maka banyak permainantradisional yang dipertandingkan. Permainan tradisional telah berupaya membentuksebahagian daripada kehidupan yang dilalui oleh nenek moyang kita. Tonggak pentingyang menjamin kesinambungan permainan tradisional pada masa lalu ialahkeseragaman cara hidup nenek moyang kita. Keadaan ini membolehkan merekabekerja dan berhibur pada masa yang sama. Malah sejak dari kecil lagi merekamembiasakan diri dengan keadaan yang demikian. Apabila sesuatu permainandiadakan di sesebuah kampung, penduduk kampung berdekatan turut berkunjung untukmengambil bahagian atau sekadar memberi semangat. Suasana pesta di padangpermainan boleh mewujudkan interaksi sosial di antara kampungkampung yangmengambil bahagian. !leh hal yang demikian permainan tradisional juga dikenalisebagai permainan rakyat antaranya termasuklah guli, congkak, wau, selambut, sepakraga, gasing dan lainlain. "amun begitu,akibat daripada kemajuan dunia dalampelbagai skop,permainan ini seolaholah dianaktirikan begitu sahaja oleh masyarakatkita. !leh itu, pelbagai langkah yang pragmatik perlu dilaksanakan dalam usahamenggiatkan permainan tradisional pada hari ini. Keluarga mendukung obligasi yang dominan dalam usaha ke arah menggiatkanpermainan tradisional tanah air. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menghadiahi anakanak dengan setset permainan tradisional sebagai hadiah hari lahir iaitu congkak dangasing. Melalui langkah ini, ternyata anakanak akan berasa terhibur dan teruja selaindapat mengenali warisan nenek moyang kita .Pada waktu senggang, ibu bapa bolehmembawa setiap ahli keluarga mereka bermain permianan tradisional ini agar anakanak akan mempunyai semangat untuk bermain permainan ini memandangkan kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. #ahkan,ibu bapa juga mampu menyerapkanminat terhadap permainan ini dalam kalangan anakanak dengan menggalakkanmereka menyertai pertandingan permainan tradisional di peringkat sekolah mahupunanjuran badanbadan bebas. $al ini dapat mencambahkan minat generasi muda untukterus berkecimpung dalam tradisi permainan ini. %olongan pascamerdeka khususnyagenerasi baru sepatutnya menyanjung dan menjunjung warisan budaya kita persisperibahasa Melayu yang berbunyi biar mati anak,jangan mati adat. !leh itu,setiap ahlikeluarga terutamanya ibu bapa memikul tanggungjawab murni untuk mempopularkanpermainan tradisional negara kita