Jawapan

2016-10-07T13:31:51+08:00
 Kegiatan Sosiobudaya1. Pendidikan·      Pendidikan tidak formal melalui cerita lisan dan kepercayaan turun-temurun seperti cara berburu dan memungut hasil hutan.·      Pendidikan formal dijalankan di masjid dan sekolah agama bagi kumpulan etnik beragama,Islam.
2. Peraturan dan adat resam·      Masyarakat beragama Islam mengamalkan cara hidup berasaskan ajaran Islam.·      Masyarakat bukan Islam pula berasaskan hidup yang telah diwarisi secara turun-temurundaripada nenek moyang.·      Tuai rumah ialah orang yang menjaga keselamatan dan keamanan di kawasannya. Beliau menyelesaikan masalah seperti perkahwinan, peraturan, penceraian, dan perayaan.·      Orang Iban mewarisi tajau yang berfungsi sebagai harta simpanan.·      Orang Kayan, Kelabit, dan Kenyah menindik telinga dan menggantung gelang timah atau tembaga sehingga cuping menjadi labuh.·      Orang Melayu Sarawak mengamalkan adat resam berasaskan agama Islam.
3. Kebudayaan·      Orang Melanau merayakan perayaan Kaul untuk menjamu Ipok yang mengawal laut.·      Orang Iban merayakan perayaan Gawai dan menarikan Tarian Ngajat.·      Orang Melayu Sarawak mempunyai tradisi yang dipanggil bergendang. Ia meliputi muzik, nyanyian, pantun, dan tarian.
4. Alat muzik·      Gendang, suling, sape, dan engkerurai.
5. Agama dan kepercayaan·      Orang Iban, Murut, Kelabit, Kenyah, Kayan, dan Bisaya percaya kepada animisme.·      Orang Melanau bukan Islam percaya kepada makhluk ghaib bernama Ipok.·      Orang Penan dikenali sebagai Penan nomad kerana hidup berpindah-randah dan dilarang menetap secara kekal.·      Orang Iban menyemak kawasan yang hendak didirikan rumah dan percaya petandadaripada bunyi burung beragai dan burung ketupung. Latar Belakang·         Nama Sarawak berasal dari nama Batang Sarawak atau Sungai Sarawak.·         Penemuan dan peninggalan sejarah di Gua Niah seperti tembikar, alat perkakas yang diperbuatdaripada batu, serta lukisan pada dinding dua mcmbuktikan Sarawak sebagai negeri terawalyang didiami oleh manusia di Asia Tenggara.·         Sarawak ditadbir oleh Kesultanan Brunei sejak abad ke-15 yang membahagikan Sarawak kepada beberapa unit jajahan yang ditadbir oleh seorang pembesar yang mempunyai kuasa autonomi.·         Contohnya, Sungai Skrang ditadbir oleh Syarif Sahap dan Sungai Sarawak ditadbir oleh Pangeran Mahkota.