Jawapan

2016-10-07T16:11:13+08:00
- Melantik H.N Ridley sebagai Pengarah Botanical Garden
- Mengadakan pameran
- Mengagihkan benih getah secara percuma
- Memperkenalkan sisitem torehan secara Ibedem
- Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan
- Memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing
- Mengagihkan benih getah secara percuma
- Memberi galakan dan sokongan kepada pemodal asing
- Memberi kadar sewa tanah
- Memberi tarif cukai yang rendah
- Cukai Eksport dikeculaikan selama 50 tahun
- Memperkenalkan rancangan sekatan Stevenson
- Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa
- Penyediaaan modal/insentif modal
- Teknologi kapal korek
- Meluluskan enakmen / undang-undang untuk menguasai lombong
-
 Menggalakkan kemasukan buruh luar
- Membawa masuk buruh luar
- Buruh Cina dalam sector perlombongan
- Buruh India dalam sector perladangan
- Mewujudkan jawatan pegawai perlindungan buruh
- Meluluskan undang-undang untuk membaiki system pengambilan buruh
- Sistem pengambilan kakitangan/rumah kongsi menggantikan sistemtiket kredit
- Menaja kemasukan imigran Cina /Foochow ke Sarawak
- Menguatkuasakan undang-undang Tabung Imigresen India
- Memperkenalkan penggunaan mata wang asing
- Menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkanwang kertas
- Wang kertas digunakan untuk perdagangan di Negeri Selat
- Menubuhkan institusi kewangan/bank
- Memperkenalkan system kewangan moden yang berorientasikankeuntungan/ kadar faedah yang tinggi
- Memperkenalkan system rekod tanah- Memperkenalkan Enakmen Tanah Persekutuan
- Memperkenalkan Enakmen Tanaman PadiKuasa Residen untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah
- Memperkenalkan kadar cukai mengikut jenis tanah
- Mengekalkan orang Melayu sebagai petani
- Dasar perlindungan kepada pemodal dan pengusaha Eropah/SekatanStevenson
- Menaikkan harga getah di pasaran