Jawapan

2016-10-07T20:54:29+08:00
Tumbuhan merupakan salah satu daripada alam benda hidup yang terdapat di alam semesta. Tumbuhan merupakan organisma yang terkandungdalam alam Plantae. Biasanya, organisma yang menjalankan proses fotosintesis diklasifikasikan sebagai tumbuhan. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk menjalani proses fotosintesis. Tumbuhan merangkumi semua benda hidup yang mampu menghasilkan makanan dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis dan menghasilkan kanji
2016-10-10T11:30:11+08:00

tumbuhan merupakan salah satu anugerah tuhan

ia juga merupakan benda hidup

ia boleh membuat makanan sendiri