Jawapan

2016-10-07T21:36:55+08:00
-colourless,tasteless,odourless
-density 1g/cm at 4 degree celcious
-boiling point 100 degree celcious
-freezing/melting point 0 degree celcious
2016-10-07T21:37:00+08:00

Air wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Berdasarkan Teori Kinetik Jirim, air terdiri daripada partikel sangat kecil dan tersusun dan bergerak mengikut keadaannya yang tertentu. Bermaksud, pada keadaan pepejal, susunan dan pergerakan molekul air adalah tidak sama seperti pada keadaan cecair. 


-Takat beku air
Takat beku air adalah suhu di mana air berubah daripada cecair kepada
pepejal. Takat beku air = 0 C

-Takat didih air
Takat didih air adalah suhu di mana air berubah daripada cecair kepada gas.Takat didih air = 100 C