Jawapan

2016-10-08T16:19:25+08:00
Bersatu padu serta bersemangat patriotik supaya negara Malaysia sentiasa dalam keadaan aman dan sejahtera.
2016-10-08T16:23:59+08:00
Ciri pertama dan paling penting adalah mempunyai semangat patriotik. Sebagai warganegara Malaysia yang sejati, remaja harus menyayangi negara ini dengan sepenuh hati tanpa sebarang prasangka. Cara yang boleh dilakukan untuk membuktikan kecintaan terhadap negara dengan mematuhi undang-undang. Di samping itu, para remaja hendaklah sentiasa mendahulukan kepentingan negara dalam apa-apa tindakan. Remaja perlu memahami kandungan Rukun Negara sebagai teras. Penglibatan remaja dalam Program Latihan Khidmat Negara misalnya, merupakan contoh terbaik untuk menanam perasaan cinta akan negara dalam kalangan remaja Malaysia.

            Remaja juga perlu berusaha untuk menuntut  ilmu setiap masa. Pelbagai cara boleh dilakukan untuk menuntut ilmu seperti membaca buku, akhbar, dan majalah, malayari Internet, melalui pengalaman sendiri dan orang lain, dan sebagainya. Selain belajar untuk memperoleh kecemerlangan akademik, remaja boleh meningkatkan kemahiran diri mereka dalam apa-apa bidang yang diminati dengan ilmu yang ada. Yang penting, ilmu yang diterima itu akan menjadikan remaja mampu memberikan sumbangan kepada negara sama ada kecil atau besar. Ilmu dimiliki itu pula seharusnya dimanfaatkan bersama-sama orang lain. Sebagai contoh, remaja yang mempunyai pengetahuan tentang masakan, seharusnya menyebarluaskan ilmunya kepada orang lain.