Jawapan

2016-10-09T11:05:29+08:00
Di Malaysia, kandungan Piagam Madinah dari segi ekonomi yang diterapkan ialah pengharaman unsur riba, rasuah dan penindasan terhadap golongan yang tidal berkemampuan. Malah, sifat bertimbang rasa dan bersedekah diamalkan dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Seterusnya dari segi sosial pula, masyarakat Ummah diikuti seperti hidup bersatu padu dengan aman, taraf kedudukan rakyat yang sama dan keadilan sosial.