Jawapan

2016-10-09T09:42:43+08:00
Http://cikguariff.blogspot.my/2008/09/antara-bahaya-merbahaya-marabahaya-dan.html
Kata nama ‘bahaya’ boleh menerima imbuhan ber- menjadi ‘berbahaya’. Namun begitu, tidak ada imbuhan ‘mer-‘ dalam bahasa Melayu. Oleh itu, ‘merbahaya’ adalah salah, walaupun sering digunakan orang. Kata ‘bahaya’ boleh menerima apitan meN-...-kan menjadi ‘membahayakan’ seperti dalam ungkapan ‘Rokok Membahayakan Kesihatan’.

Perkataan ‘marabahaya’ ialah gabungan kata Melayu lama ‘mara’ (yang bermaksud bahaya, bencana atau kesusahan) dengan kata bahaya yang membawa maksud ‘bermacam-macam bahaya atau bencana’. Dengan demikian, ‘marabahaya’ tidak salah digunakan, tetapi bentuk ini tidak begitu kerap digunakan.


1 5 1