Jawapan

2016-10-09T19:53:04+08:00
Bila x=3, y=5 dan bila x=5, y=9 sila rujuk lampiran di bawah untuk jaln kerja
2016-10-09T21:02:07+08:00
2x - y = 1 
       y = 2x - 1 .....(i)

7x² - 2y² = 13 .....(ii)

Masukkan persamaan (i) ke dalam (ii):
7x² - 2( 2x - 1)² = 13
7x² - 2[( 2x - 1) ( 2x - 1) ] = 13
7x² - 2[ 4x² - 4x + 1 ] = 13
7x² - 8x² + 8x - 2 = 13
-x² + 8x - 2 - 13 = 0
x² - 8x - 15 = 0
( x- 5) ( x - 3) = 0
x = 5 @ x = 3

Masukkan nilai x ke dalam persamaan (i):
y = 2(5) - 1        @    y = 2(3) - 1
y = 10 - 1                  y = 6 - 1
y = 9                         y = 5