Rajah di bawah menunjukkan tiga kad berlabel di Kotak P dan lima kad berlabel di Kotak Q.

Kotak P: { N O T } Kotak Q: { A L O N E }

Dua kad dipilih secara rawak, satu kad dari Kotak P dan satu kad lagi dari Kotak Q.

(a) Senaraikan ruang sampel.

(b) Senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin dan cari kebarangkalian bagi
peristiwa tersebut bahawa kad-kad yang dipilih itu

(i) berlabel dengan huruf yang sama
(ii) berlabel dengan T atau berlabel dengan huruf vokal

1

Jawapan

2016-10-09T23:22:47+08:00
Sorry laa klau salah....
It's okay... but the way, thanks for this
most welcome