Jawapan

2016-10-10T03:20:24+08:00
Asonansi (pengulangan vokal ) 

aliterasi(pengulangan konsonan)
2016-10-10T13:08:24+08:00
         dalam sajak orang tua

unsur bunyi ialah antonasi (suara ) lontaran vokal.
                               tona suara