Jawapan

2016-10-10T07:49:53+08:00
Pertamanya, kini telah tersedia kawasan yang lebih luas untuk digunakan bagi penanaman secara besar-besaran. Kawasan pertanian inilah yang dinamakan ladang. Keduanya, rakyat biasa yang dahulunya bergantung pada tanah awam untuk menampung kehidupan mereka kini telah kehilangan punca rezeki. Ini menunjukkkan kepada kita bahawa sesuatu perubahan itu tentulah ada kos sosialnya. Walau bagaimanapun, permasalahan yang timbul akibat daripada perubahan tersebut juga ada penyelesaiannya. Golongan petani kecil-kecilan ini menjadi sebahagian daripada buruh ladang. Kemudian, apabila berlaku Revolusi Perindustrian di Britain, mereka berhijrah ke kawasan bandar dan menjadi buruh kilang.