Jawapan

2016-10-10T10:39:10+08:00
Pelajar mengemukakan pendahuluan tanpa mengubah arahan atau kata kunci pertama. 2. Isi tersurat -Pelajar hanya mengemukakan 5 isi yang memberi 10 markah.Sewajarnya pelajar mesti mengemukakan satu lagi isi tersurat 3. Isi tersirat -Pelajar gagal mengemukakan 2 isi tersirat.Isi tersirat kedua merupakan isi tersurat. Sewajarnya pelajar menulis sekurang-sekurangnya dua isi tersirat untuk memperoleh 4 markah. 4. Kesimpulan yang di tulis oleh pelajar tidak lengkap kerana tidak menggabungkan ayat berbentuk cadangan dengan ayat berbentuk harapan seperti yang disarankan di samping tidak ada kata hubung agar/supaya.
2016-10-10T10:59:42+08:00

pendahuluan(definisi/sesuatu yang sesuai)

3 isi tersurat

2 isi tersirat

penutup(kesimpulan)