Jawapan

2016-10-10T15:32:22+08:00
Bahagian Pendahuluan i. Pelajar digalakkan menulis pendahuluan dalam sebaris ayat saja. ii. Pelajar digalakkan supaya menukar arahan soalan dengan menggunakan perkataan yang bersinonim (sama maksud) dengan kata atau frasa tersebut. Contoh: (a) Faktor : sebab, punca (b) Kesan : Implikasi, akibat (c) Langkah : Usaha, cara iii. Pelajar tidak perlu menulis kembali arahan atau kata kunci kedua dalam bahagian pendahuluan. iv. Pelajar perlu menulis skop petikan untuk melengkapkan pendahuluan. v. Formula rumusan : Petikan membincangkan _(kata kunci pertama – tukar perkataan sinonim) dalam__(skop petikan) . Menulis Isi-isi tersurat i. Pelajar boleh mengenal pasti isi-isi tersurat yang terdapat di dalam petikan seperti mana arahan atau kata kunci pertama dalam soalan. ii. Pelajar diingatkan bahawa di dalam petikan soalan kelazimannya terdapat 10 isi. iii. Bukan semua isi tersurat harus ditulis kembali oleh pelajar. Pelajar hanya disarankan agar menulis maksimum tujuh isi tersurat. iv. Isi-isi tersurat boleh dikenal pasti dengan menandai atau menggarisi ataupun membuat blok menggunakan pen berwarna. v. Pelajar digalakkan menulis isi tersurat dengan menyusun mengikut tertib dengan menggunakan ayat yang gramatis dan lengkap. vi. Pelajar digalakkan menggabungkan isi-isi tersurat dengan menggunakan kata hubung atau penanda wacana yang sesuai seperti selain itu, sehubungan itu, dalam pada itu, dan sebagainya. vii. Hal ini dikenal pasti dapat membantu pelajar untuk boleh menjimatkan bilangan patah perkataan yang ditulis. viii. Pelajar boleh menyalin semula ayat sama ada mengikut baris ataupun menyalin sebahagian ayat di dalam petikan tetapi pelajar dilarang menyalin bulat-bulat daripada petikan. ix. Pelajar hendaklah memastikan isi-isi yang ditulis memenuhi arahan atau kata kunci dalam soalan. Menulis Isi-isi Tersirat i. Pelajar digalakkan membina isi-isi tersirat berdasarkan arahan atau kata kunci kedua dalam soalan. ii. Pelajar perlu mematuhi arahan soalan iaitu isi tersirat merupakan isi yang tidak terdapat di dalam petikan yang diberi. iii. Sekiranya pelajar menulis isi tersirat berdasarkan petikan, tiada markah untuk isi tersebut. iv. Pelajar boleh mengemukakan dua, tiga atau empat isi tersirat tetapi sekurang-kurangnya tiga isi tersirat. v. Pelajar digalakkan mengolah ayat dengan menggunakan ayat sendiri dengan syarat ayat tersebut hendaklah gramatis dan lengkap. vi. Pelajar digalakkan menggabungkan isi-isi tersurat dengan menggunakan kata hubung atau penanda wacana yang sesuai seperti selain itu, sehubungan itu, dalam pada itu dan sebagainya. vii. Pelajar hendaklah memastikan isi-isi yang ditulis memenuhi arahan atau kata kunci dalam soalan. Penutup (Kesimpulan) i. Pelajar disarankan supaya menulis ayat penutup sebagai kesimpulan dalam rumusan. ii. Pelajar disarankan supaya menulis ayat penutup ini dalam bentuk dua bahagian iaitu: a) Ayat berbentuk cadangan b) Ayat berbenuk harapan iii. Pelajar dikehendaki menulis ayat berbentuk cadangan dengan menyatakan kesan, akibat, atau implikasi kepada tema petikan. iv. Seterusnya, pelajar hendaklah menyatakan ayat berbentuk harapan dengan menggunakan kata hubung supaya atau agar sebagai pelengkap kepada ayat penutup tersebut. v. Formula kesimpulan iaitu: Tema petikan + Ayat berbentuk cadangan (supaya/agar) Ayat berbentuk harapan. Pemerengganan dalam Rumusan Dari segi binaan pemerengganan, pelajar bebas menulis rumusan sama ada menulisnya dalam satu, dua, tiga ataupun empat perenggan. INGAT! Dalam penulisan pemerengganan rumusan, tidak ada satu format khusus tentang bilangan pemerengganan kerana hal ini tidak menjejaskan markah pelajar. Namun, sewajarnya pelajar mampu mengemukakan rumusan dalam persembahan yang berkesan. Namun demikian, pelajar digalakkan supaya menulis rumusan dalam empat perenggan seperti cadangan berikut : a) Pemerengganan 1 – Pendahuluan b) Pemerengganan 2 – Isi-isi tersurat c) Pemerengganan 3 – Isi-isi tersirat (T) d) Pemerengganan 4 – Penutup (Kesimpulan)