1.apakah konsep dan takrifan tumbuhan semula jadi?
2.huraikan 3 kepentingan tumbuhan semula jadi di port dickson?
3.nyatakan 3 kesan tindakan manusia terhadap tumbuhan semula jadi di port dickson?
4.nyatakan 3 langkah memelihara dan memulihara tumbuhan semula jadi di port dickson

1

Jawapan

2016-10-10T22:09:30+08:00

konsep

Tumbuhan asli, tumbuhan semula jadi atau tumbuhan asal merujuk kepada tumbuhan endemik dalam kawasan tertentu pada skala masa geologi.

Ini termasuk tumbuhan yang telah terbentuk, hadir secara semulajadi, atau wujud bagi beberapa tahun di sesuatu kawasan (contoh. pokok, bunga, rumput, dan tumbuhan lain). Di Amerika utara tumbuhan sering kali dianggap sebagai asli sekiranya ia hadir sebelum pengkolonian.

Sesetengah tumbuhan asli telah menyesuai pada persekitaran terhad, luar biasa atau cuaca amat teruk atau keadaan tanah melampau. Sungguhpun sesetengah tumbuhan untuk sebab ini hanya wujud dalam julat ("endemism") amat terhad, yang lain boleh hidup dalam berbagai-bagai kawasan atau melalui penyesuaian kepada persekitaran berlainan.


kesan :1 menyebabkan habitat haiwan musnah
kesan: 2 pembalakan
kesan :3 pembuangan sisa-sisa kimia di laut dan mencemarakan air.