Soalan 1:

(a) Lengkapkan setiap pernyataan berikut dengan pengkuantitian "semua" atau
"sebilangan" supaya menjadi suatu pernyataan benar.

(i) .................... nombor perdana adalah nombor ganjil.
(ii) .................... pentagon mempunyai lima sisi.(b) Nyatakan akas bagi pernyataan berikut dan dan seterusnya nyatakan sama ada
akas itu benar atau palsu.

Jika X > 9, Maka X > 5(c) Lengkapkan premis dalam hujah berikut:

Premis 1: Jika set K adalah subset bagi set L, maka K ∪ L.
Premis 2: ........................................................................................................................................
Kesimpulan: Set K bukan subset bagi set L.

1

Jawapan

2016-10-10T21:53:43+08:00
1. semua
2. semua 

b. jika x > 5,maka x>9
c. premis 2: k ∩ L