Jawapan

2016-10-11T12:35:27+08:00
Disebarkan oleh Ksyatria (tentera) semasa menakluki tanah jajahan·          Disebarkan oleh Vaisya (pedagang) yang berdagang ke Asia Tenggara.·          Disebarkan oleh golongan Brahmin (Pendeta) yang menerapkannya dalam pemerintahan, kesenian dan kesusasteraan.·          Disebar oleh pedagang Asia Tenggara yang berdagang ke India·          Mereka mengambil unsur kebudayaan India dan menyesuaikannya dengan budaya tempatan·          Disebarkan oleh pemerintah yang menganut agama Hindu dan Buddha dan menjadi ikutan rakyat. [6  markah]
(b) Terangkan pengaruh agama Hindu dan Buddha yang terdapat dalam sistem pemerintahan beraja di Asia Tenggara.
·          Sistem pemerintahan meniru sistem beraja di India.·          Pemerintah menggunakan gelaran raja.·          Raja berada di puncak pemerintahan·          Raja dinasihati Brahmin dalam pentadbiran dan agama.·          Raja berkuasa mutlak.·          Perintah raja adalah undang-undang.·          Melanggar titah raja adalah derhaka.·          Raja dianggap bayangan tuhan / dewaraja.·          Raja dipercayai mempunyai kesaktian.·          Unsur mitos digunakan untuk menunjukkan kehebatan raja.·          Pelbagai istiadat diwujudkan untuk mengukuhkan raja.·          Pembinaan kota yang melambang orde kosmos. [6  markah] 
(c)  (i)      Jelaskan sistem pentadbiran Srivijaya yang menerima pengaruh India. 

·          Raja mengetuai pemerintahan.Raja menguasai pentadbiran pusat dan daerah.Raja boleh diganti oleh puteranya yuvaraja, pratiyuvaraja dan raja kumara.Raja putra tidak boleh menggantikan raja kerana dia anak gundik.·          Pentadbiran pusat diketuai oleh anak-anak rajaYuvaraja, Pratiyuvaraja, Raja Kumara dan Raja Putra mengetuai pentadbiran pusat.Anak raja dibantu oleh Parvanda / Senapati dalam pentadbiran.Di bawah Parvanda terdapat hakim, temenggung dan penghulu.·          Pentadbiran peringkat daerah ditadbir oleh datu.Datu dilantik oleh raja.Datu terbahagi kepada dua iaitu parvanda (berketurunan raja) dan bhupati (orang-orang kaya)Datu hendaklah mengangkat sumpah di Telaga Batu.·          Hamba raja adalah golongan paling bawah dalam sistem pentadbiran.Hamba raja menjadi orang suruhan. [4  markah]
      (ii)     Pada pandangan anda, mengapakah sistem beraja di negara kita perlu dipertahankan ?
·          Mengekalkan identiti·          Menambahkan kecekapan pemerintahan·          Menjamin keadilan·          Mengekalkan ciri pemerintahan sedia ada·          Menerima pakai unsur yang lebih baik·          Memenuhi kehendak rakyat·          Mengelakkan pengaruh unsur negatif·          Mana-mana jawapan munasabah