Jawapan

2016-10-12T20:59:05+08:00
-alamat pengirim
-nama dan alamat penerima
-garis panjang melintang
-tarikh
-panggilan hormat penerima
-perkara/tajuk
-isi-isi
-pengakuan dan tanda tangan pengirim
-nama dan jawatan pengirim
1 5 1
Thanks
welcome..sorry xberape specific sangat.. :(
2016-10-12T20:59:54+08:00
Tarikh (boleh juga ditulis selari dengan nama negeri)

Alamat Penulis (gunakan alamat penuh)

___________________( garisan panjang )_________________

Nama Penerima (Jika perlu)
Jawatan
Alamat (gunakan alamat penuh pejabat, sekolah, dsb)

Tuan / Puan, (Kata ganti diri penerima)

Tajuk /Perkara / Hal : (Permulaan Perkataan Huruf Besar Dan Gariskan)

Menyatakan tujuan (perenggan tiada nombor dan rapat di sebelah kiri)

2.   Isi karangan (Menyatakan isi -isi atau hal-hal lain yangberkaitan dengan tajuk. cuba sampaikan sekurang-kurangnya tiga isi penting yang berkaitan antara satu sama lain)

3.   Isi karangan (Menyatakan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan hal yang kita kemukakan , misalnya alasan yang boleh memungkinkan permohonan kita dipertimbangkan.)

Penutup 

Yang benar, 

...................................
Nama Penuh ( HURUF BESAR)
Jawatan ( Huruf Kecil )
1 5 1
Terima kasih...specific jawapannya