Soalan PT3 Math semalam, tolong jawab :

Tini tinggal di tingkat 13, Tini turun 15 tingkat kebawah untuk mengambil hadiah yang tertinggal dlam keretanya. Kemudian dia naik ke rumah Safiah.
Izwan tinggal di tingkat sepuluh, Izwan naik 6 tingkat ke atas untuk memanggil sepupunye kemudian turun ke rumah Safiah.

Jika pergerakan Izwan dan Tini adalah sama, berikan tingkat rumah Safiah.9

2

Jawapan

2016-10-13T09:50:03+08:00
Soalan kena ubahsuai sikit untuk dapat jawapan yang logik:

Tini tinggal di tingkat 13, Tini turun 15 tingkat kebawah untuk mengambil hadiah yang tertinggal dlam keretanya. Kemudian dia naik ke rumah Safiah.
Izwan tinggal di tingkat 11, Izwan naik 5 tingkat ke atas untuk memanggil sepupunya kemudian turun ke rumah Safiah.

Jika pergerakan Izwan dan Tini adalah sama, berikan tingkat rumah Safiah.

Jawapannya:

Pergerakan Izwan = Pergerakan Tini
Pergerakan Izwan = 5 + x
Pergerakan Tini = 15 + y
x = pergerakan Izwan dari tingkat 16 ke rumah Safiah
y = pergerakan Tini dari tingkat -2 ke rumah Safiah
Eq. 1: 5 + x = 15 + y

Izwan di tingkat 16, Tini di tingkat -2,
Jarak antaranya,
= 16-(-2)
= 18
Maka,
Eq.2: x + y = 18

Dari Eq.1;
5 + x = 15 + y
x =  10 + y
Eq.3: x = y +10

Masukkan Eq.3 dalam Eq.2:
x + y = 18
(y + 10) + y = 18
2y = 8
y = 4

Masukkan pula dalam Eq.3:
x = y + 10
x = 14

Jadi, rumah Safiah:
= 16 - 14
= 2
@
= -2 + 4
= 2

Jawapannya, rumah Safiah di tingkat 2.
2016-10-13T09:53:14+08:00
× mewakili naik dan turun

13-15+x=y
10+6-x=y

13-15+x=10+6-×
x+x=10+6-13+15
2x=18
×=9

gantikan salah satu persamaan di atas

13-15+(9)=y