Jawapan

2016-10-14T11:37:47+08:00
Saya telah memilih bar____ sebagai bahan grafik saya kerana graf ini mununjukkn maklumat dengan _______ (sistematik, dll) graf ini juga lebih _______ (terangkan lagi kebaikan guna graf yang anda pilih)

tajuk graf bar saya ialah ____________di _______ (kwsn kajian anda)

berdasarkan graf yang saya bina, graf  ini memaparkan ____ (masalag/cadangan)

*lepastu terang kan setiap masalah atau cadangan yang reonden telah pilih. contohnya masalah harga bahan api meningkat telah dipilih seramai 4 orang diikuti dengan ________