(Air itu air suling tambah penunjuk hidrogen karbonat).Kedua dua tumbuhan akuatik dan ikan di dalam tabung uji menghasilkan karbon dioksida melalui respirasi,mengapakah penunjuk hidrogen karbonat tidak bertukar menjadi warna kuninge?

1

Jawapan

2016-10-16T08:03:56+08:00
Kerana tumbuhan akuatik dan ikan tidak hidup maka penghasilan karbon dioksida di dalam tabung uji semasa respirasi tiada. Apabila kehadiran gas karbon dioksida dikesan di dalam penunjuk hidrogen karbonat,penunjuk hidrogen karbonat akan berubah warna daripada warna merah kepada kuning