Jawapan

2016-10-15T16:42:15+08:00
Isu-Isu Semasa dalam Globalisasi Pendidikan Impak globalisasi terhadap sektor pendidikan adalah seperti berikut:
Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu dan bahasa antarabangsa. Pendidikan di negara ini terbuka kepada dunia luar di mana universiti-universiti asing dibenarkan untuk menubuhkan cawangan mereka di sini.  Peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi akan meningkat apabila banyak kolej swasta dan universiti telah ditubuhkan.  Penekanan dalam penilaian dan penggunaan teknologi komunikasi maklumat (TMK) dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  Internet sebagai sumber maklumat dan komunikasi.  Peranan guru-guru di dalam kelas lebih kepada pemudah cara.  Guru perlu celik ICT dalam menjalankan kerja-kerja pentadbiran.  Pelajar-pelajar kita mampu bersaing dalam pasaran buruh global.  Persaingan yang adil di kalangan institusi pengajian tinggi.  Pembelajaran sepanjang hayat boleh dicapai dengan peluang pembelajaran yang disediakan.  Perkongsian pengetahuan terutamanya penemuan baru hasil kajian yang dilakukan di seluruh dunia.  Membolehkan pencapaian matlamat pendemokrasian pendidikan apabila setiap orang diberi peluang pendidikan.
Cara-cara Menangani Globalisasi dalam Pendidikan Kesan globalisasi kepada pendidikan telah mencabar proses pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia kerana kita perlu menyesuaikan diri dan mengikuti trend di seluruh dunia supaya dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Cabaran-cabaran yang dihadapi adalah seperti berikut:  Keperluan untuk mengamalkan pembelajaran berterusan  Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi  Pentadbiran pendidikan  Pembangunan identiti pelajar  Kualiti Guru  Keperluan untuk mengubah kurikulum selaras dengan peluang globalisasi  Guru-guru tidak bersedia dengan perubahan terutamanya dalam aspek penggunaan ICT dalam proses pengajaran  Peningkatan dalam beban kerja  Sikap guru dalam pengajaran di zaman global  Perubahan yang pesat dalam pendidikan akibat globalisasi  Pengaruh negatif kepada identiti pelajar  Budaya sekolah tidak menyokong peluang pembelajaran cara global