Jawapan

2016-10-15T11:27:00+08:00

Saban hari, kita sering didedahkan dengan pelbagai isu semasa yang melibatkan golongan remaja. Remaja didefinisikan sebagai golongan yang berumur antara 12 tahun hingga 21 tahun, sekali gus membawa erti golongan yang masih mentah dari segi pemikiran dan memerlukan tunjuk ajar serta bimbingan untuk menghadapi hari-hari muka. Setiap remaja memikul tanggungjawab yang besar. Dengan kata lain, peranan mereka menjadi penentu atau tonggak dalam menjanakan kemajuan sesebuah negara pada masa hadapan.

Sebagai generasi yang bakal menjadi pemacu pembangunan negara, remaja harus memainkan peranan mereka dengan mentaati tuntutan agama, nasihat ibu bapa dan guru. Dengan adanya bimbingan seperti ini, mereka pasti menjadi remaja yang berwawasan. Hal ini kerana, remaja akan berasaskan bahawa akhlak yang baik atas didikan agama yang sempurna dapat menjadi suri teladan untuk remaja lain. Selain itu, remaja harus mempunyai prinsip hidup dan menyemai jati diri yang teguh agar tidak alpa dan hanyut dalam era globalisasi yang semakin menggila.

Dari sudut yang lain, mereka yang mempunyai prinsip teguh dapat menilai baik buruk sesuatu perkara dalam membuat sesuatu keputusan tanpa melanggar norma masyarakat. Selain itu, berfikiran positif dan melakukan perkara yang baik menjadi tunjang utama dalam diri remaja demi membina tamadun negara.Yang dimaksudkan ialah remaja perlu lebih proaktif terhadap cabaran yang mendatang sekali gus dapat menangkis anasir yang tidak bertanggungjawab. Keadaan ini dapat membina remaja yang berani dalaam menangani setiap perkara yang dapat menggugat peranan mereka terhadap negara.

Kesimpulannya, peranan yang dipikul oleh remaja begitu besar dalam menjana kepesatan, sahsiah dan imej negara.Oleh hal yang demikian, remaja tidak harus gentar menangani sesuatu perkara. Hal ini dapat diatasi dengan bimbingan dan berfikiran secara rasional. Akhir sekali, Jadikanlah cabaran yang mendatang sebagai dorongan serta motivasi bagi melahirkan remaja yang berwawasan dan dinamik, seterusnya memikul tanggungjawab mewarnai kepimpinan negara pada masa depan.