Jawapan

2016-10-15T17:56:59+08:00
Selalunya,petikan yang ditulis atau diberikan mempunyai ayat - ayat majmuk.
Jadi,jika setiap ayat dalam petikan tersebut mempunyai kata hubung seperti serta,dan,yang,setelah,jika,kerana,agar,dengan,walaupun dan sebagainya,kita boleh mencerakinkan ayat majmuk itu menjadi ayat tunggal dengan membuang kata hubung tersebut.
Contoh: Remaja sering menimbulkan masalah bukan sahaja kepada diri sendiri dan ibu bapa tetapi juga kepada masyarakat. Masalah remaja merupakan suatu masalah sosial yang begitu rumut untuk ditangani.
1)Remaja sering menimbulkan masalah kepada diri sendiri.
2)Remaja sering menimbulkan masalah kepada ibu bapa.
3)Remaja sering menimbulkan masalah kepada masyarakat.
4)Masalah remaja merupakan suatu masalah sosial.
5)Masalah remaja begitu rumit untuk ditangani.