Jawapan

2016-10-16T09:21:32+08:00
Kesan positif:
Penduduk bertambah

i. Migrasi dalaman dari luar bandar ke bandar atau bandar ke luar bandar menyebabkan penduduk bertambah. Hal ini secara tidak langsung menyumbang kepada tenaga buruh yang lebih ramai. Contohnya dengan pembukaan tanah rancangan FELCRA ini ramai penduduk di sekitar Kg. Layang-Layang Kiri, Parit, Lambor, Tronoh dan lain-lain mengambil bahagian untuk membangunkan kawasan ini. Pertambahan penduduk di bandar pula merancakkan lagi kegiatan ekonomi.

b. Taraf hidup meningkat

i. Penduduk yang berhijrah ke bandar seperti Shah Alam untuk melanjutkan pelajaran akhirnya pulang semula ke tempat asal iaitu di FELCRA dan memperolehi pekerjaan yang lebih selesa sebagai guru, jururawat dan sebagainya yang mana mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dan selesa serta mempu memiliki rumah yang lebih selesa.

c. Pasaran bertambah

i. Dengan pertambahan penduduk di kawasan yang dituju, secara tidak langsung menyumbang kepada ekonomi iaitu pasaran bagi barangan siap semakin bertambah.

b) Kesan negatif

a. Masalah pengangguran

i. Migrasi dalaman memberi kesan negatif kepada kawasan yang dituju. Misalnya penghijrahan tenaga buruh tempatan dan warga asing seperti Nepal dan Bangladesh ke FELCRA Nasaruddin telah menyebabkan lambakkan tenaga buruh secara tidak langsung menyebabkan wujud persaingan pekerjaan dengan penduduk tempatan yang sengit dalam mendapatkan peluang pekerjaan. Dengan ini maka masalah pengangguran di kawasan kajian ini.

b. Masalah sosial

i. Ekoran daripada wujud masalah pengangguran di kawasan FELCRA ini, maka wujud masalah sosial seperti pecah rumah dan masalah penagihan dadah di kalangan penduduk tempatan di kawasan kajian. Hal ini kerana desakan hidup dan kos sara hidup yang sentiasa meningkat adalah tinggi di samping tiada pekerjaan.

c. Komposisi penduduk berubah

i. Kebanyakan mereka yang melakukan migrasi adalah terdiri daripada kaum lelaki dan belia yang berusia diantara 18 – 40 tahun. Dengan ini komposisi lelaki di kawasan kajian agak tidak stabil kerana penduduk perempuan dan orang tua lebih ramai manakala golongan belia yang aktif adalah sedikit keadaan ini secara tidak langsung menyebaban kadar kelahiran berkurang dan dalam jangka masa yang panjang.

  • KR7
  • Bercita-cita tinggi
2016-10-16T11:59:04+08:00
UNTUK MENGELAKKAN CUACA MELAMPAU ATAU IKLIM