Jawapan

2016-10-16T14:33:51+08:00

- Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya

- Memelihara cara hidup demokratik

- Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama

- Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak

- Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden

2016-10-16T14:34:29+08:00
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi bagi menggembangkan lagi ilmu pengetahuan kepada masyarakat Malaysia pada masa kini.