Jawapan

2016-10-17T21:23:52+08:00
  Bencana alam ialah satu fenomena atau kejadian yang berlaku secara mengejut dansafistikated. Muthakir ini, bencana alam sering kali melanda Negara kita dan menjadi polemik. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa kejadian bencana alam inimengakibatkan kehilangan banyak nyawa dan kerosakan harta benda. Malar-malar, beberapalangkah yang drastic dan pragmatic harus dilaksanakan untuk mengurangkan risiko kejadian bencana alam.Rentetan itu, pihak kerajaan perlulah menubuhkan sistem amaran awal bencana awalyang berkesan dan berteknologi tinggi supaya mereka dapat meramalkan jenis bencanaalam, kawasan-kawasan yang berisiko tinggi untuk ditimpa bencana alam serta waktu bencana alam akan berlaku. Dengan ini, pihak kerajaan dapat membuat persiapan awaldalam menghadapi bencana alam seperti menyediakan tempat tinggal sementara bagi rakyat, bak kata pepatah, µsediakan paying sebelum hujan¶. Waimanya, pihak kerajaan hendaklahmenghebah-hebahkan maklumat mengenai bencana alam yang akan ditimpa kepadamasyarakat melalui media massa sama ada elektronik atau bercetak. Misalnya, wadahmedia massa yang popular dalam kalangan rakyat seperti televisyen dan radio dapatmeyampaikan mesej dengan segera tentang bencana alam yang akan melanda Negara kitadalam sekelip mata. Hal ini dapat membuatkan masyarakat sentiasa berwaspada dan bersedia untuk menghadapi bencana alam serta-merta.Seterusnya, badan-badan bukan kerajaan yang bertanggungjawab seperti NGO juga perlu bersinergi dengan pihak kerajaan. Contohnya, melalui pembangunan sumber manusiakeupayaan. Pihak ini perlulah memberi latihan kepada masyarakat untuk bertindak dalamapa jua koordinasi semasa menghadapi bencana alam. Selain itu, kekuatan masyarakat darisegi mental dan fizikal juga perlu diuji. Semua rakyat tanpa mengira bangsa, agama danwarna kulit harus diwajibkan melibatkan diri dalam sesi latihan menghadapi bencanaalam. Perkara ini dapat mendidik rakyat bertindak rasional semasa bencana alam dan inidapat mengurangkan kemahiran rakyat akibat bencana alam.Walau bagaimanapun, kesedaran masyarakat itu sendiri adalah lebih penting dalam usahamengurangkan risiko kejadian peka terhadap keadaan di sekeliling. Sebarang penemuanatau kejadian yang luar seperti rekaan tanah dan gegaran di kawasan sekeling perludiberitahu kepada jawatankuasa yang bertanggungjawab. Masyarakat sepatutnyamenyimpan dokumen-dokumen atau alat-alat penting di tempat yang selamat dan bersediadengan wang secukupnya untuk digunakan pada waktu kecemasan sebelum bencana alam berlaku.Pada waktu yang sama, pihak sekolah juga seharusnya mendidik para pelajar tentangcara-cara menghadapi bencana alam sejak di bangku sekolah lagi, µmelentur buluh, biarlahdari rebungnya¶. Kementerian Pelajaran perlu mewujudkan satu sukatan pelajaran baruyang bertemakan µBencana Alam¶ dalam Pendidikan Moral mahupun Pendidikan Sivik DanKewarganegaraan. Melalui cara ini pendedahan awal tentang cara-cara menghadapi bencana alam.

2016-10-17T21:27:14+08:00
Bencana alam terutama banjir begitu kerap berlaku di negara ini terutama ketika musim hujan. Bukan sahaja harta benda musnah malah nyawa manusia turut melayang.

Jelaskan punca-punca yang membawa kepelbagaian bencana alam ini.

Sudah pasti kejadian bencana alam ini sesuatu takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Namun dalam pada masa yang sama kita sebagai manusia harus memikirkan pelbagai perkara yang membawa bencana ini menjadi semakin meruncing kerana sama ada kita mahu mengaku atau tidak bencana alam ini akan terus berlaku. Pemahaman terhadap punca-punca yang menjurus berlakunya bencana ala mini berupaya menimbulkan tindakan yang mampu menghalang atau mungkin mengawalnya lalu mengurangkan kadar kemusnahan harta benda dan korban manusia pula. Jadi, wujud pelbagai faktor yang membawa berlakunya bencana alam ini.

Punca yang ketara ialah bencana alam merupakan satu mala petaka yang sudah menjadi lumrah dalam sejarah peradaban manusia. Kita sudah sedia maklum dunia ini pasti akan mengalami gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan juga banjir serta tiupan angin kencang pada bila-bila masa sahaja. Kajian sains telah membuktikan bahawa bumi ini memang senantiasa dalam proses perubahan meliputi kejadian bencana alam itu. Maka, bencana alam berlaku kerana perkara itu merupakan sesuatu fenomena biasa yang menimpa dunia ini sejak berkurun-kurun lalu.

Namun, bencana alam juga boleh dicetuskan akibat kemusnahan alam yang disebabkan oleh aktiviti harian terutama ekonomi manusia sejak berdekad-dekad lamanya itu. Lihat sahaja kemusnahan hutan, udara, laut dan sebagainya yang berlaku dengan begitu pantas terutama dalam era kemodenan manusia ini berbanding dengan zaman purbakala pula. Kemusnahan yang sebegitu sudah pasti akan membawa musibah yang tertentu kerana bumi ini walaupun luas pasti mengambil masa untuk mengimbangi perubahan yang drastik sebegitu. Jadi, bencana alam berlaku kerana dunia mengalami kemusnahan alam yang begitu pantas sehingga dunia itu sendiri tidak mampu untuk mengawalnya.

Malah, bencana alam juga berlaku akibat kegagalan manusia membuat perancangan. Kita semua sedia maklum bahawa manusia sudah boleh meramal musim hujan, kejadian ribut taufan dan juga memahami kejadian tsunami itu tetapi mengapakah angka kematian terus meningkat? Jawapannya mudah sahaja kerana manusia gagal membuat perancangan seperti memberitahu masyarakat lebih awal, membuat latihan untuk menghadapi bencana atau tidak mempunyai piawaian pembinaan bangunan yang baik. Sesungguhnya, kegagalan manusia untuk merancang atau bekerjasama memberikan satu persepsi bahawa kita memandang rendah keupayaan bencana ala mini atau menganggap nilai nyawa manusia itu tidak bernilai lalu membiarkan sahaja bencana alam berlaku begitu sahaja.

Malah, kejadian bencana alam kini mula dikaitkan dengan pemanasan global yang dikatakan menjadi sesuatu perkara lazim dalam peredaran usia bumi ini. Kajian saintis telah membuktikan bahawa bumi ini pasti akan mengalami satu perubahan yang drastik dalam iklim global dunia dalam tempoh masa tertentu. Semua bukti kajian lalu mengesahkan bahawa bencana alam merupakan sesuatu perkara yang akan, sedang dan terus berlaku di dunia ini. Oleh itu, bencana alam turut berlaku akibat perubahan iklim dunia yang dikaitkan dengan fenomena pemasan global.

Kesimpulannya, bencana alam berlaku berdasarkan pelbagai punca seperti yang dihuraikan tadi. Semua faktor ini saling berkait lalu menjadikan bencana alam itu begitu kritikal terutama apabila mengorbankan ribuaan nyawa dengan sekelip mata. Kita perlu sedar dan cuba membantu untuk memulihkan semula alam sekitar kerana itulah jawapan kepada penyelesaian bencana alam ini. Peribahasa hendak buat seribu daya tak hendak seribu dalih menjadi renungan kepada kita semua dalam menangani kemelut ini.