Jawapan

2016-10-17T21:55:55+08:00
Isu-isu yang berkaitan dengan kitar semula kerap menjadi bahan perbincangan di media massa. Pihak kerajaan giat melaksanakan kempen kitar semula di kalangan masyarakat sejak beberapa tahun yang lalu. Pada pandangan saya, program kitar semula ini masih belum mendapat sambutan yang memberangsangkan daripada masyarakat. Terdapat beberapa kebaikan program kitar semula diperkenalkan kepada masyarakat.

Antara kebaikan program kitar semula ialah kita dapat mengelakkan pencemaran alam sekitar. Melalui program kitar semula, bahan-bahan buangan seperti kertas, kaca dan plastik akan dikumpulkan dan dihantar ke kilang kitar semula. Oleh itu, alam sekitar akan menjadi bersih kerana bahan buangan tidak dibuang sesuka hati ke dalam sungai, laut atau semak. Sesungguhnya, alam sekitar yang bersih akan menghindarkan kita daripada penyakit yang dibawa oleh nyamuk, lipas dan tikus.

Selain itu, program kitar semula dapat menambahkan pendapatan kita. Bahan-bahan buangan seperti plastik, kertas dan besi ada harganya di pasaran. Kita akan memperolehi wang apabila menjual barang-barang ini kepada pihak kilang kitar semula. Wang yang kita perolehi ini boleh digunakan untuk membeli barang-barang keperluan harian kita.

Dengan melakukan aktiviti kitar semula, kita juga dapat memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Antara nilai-nilai murni tersebut ialah berjimat cermat, bertanggungjawab dan mencintai alam sekitar. Melalui amalan berjimat cermat, kita akan menggunakan bekas plastik sehingga rosak dan tidak membazir. Melalui amalan bertanggungjawab pula, kita akan mengitar semula barangan yang boleh dikitar semula dan tidak akan membuangnya ke dalam semak atau ke dalam sungai.

Di samping itu, kita dapat menjimatkan sumber alam yang semakin berkurangan. Dengan aktiviti kitar semula kertas-kertas lama, kita dapat mengelakkan penebangan pokok bagi menghasilkan kertas. Kitar semula besi buruk pula dapat mengelakkan logam besi cepat habis. Bagi bahan plastik pula, kita bukan sahaja dapat menjimatkan sumber untuk membuat bahan plastik tetapi kita juga dapat mengelakkan kesan buruk daripada bahan kimia yang dihasilkannya.

Aktiviti kitar semula juga dapat membuka satu lagi peluang pekerjaan kepada rakyat di kilang kitar semula. Secara tidak langsung aktiviti ini juga dapat mengurangkan kadar pengangguran di kalangan rakyat. Sesungguhnya, rakyat yang mempunyai pekerjaan akan dapat meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Rakyat yang mempunyai pekerjaan juga akan terhindar daripada melakukan masalah sosial seperti mencuri dan merompak.

Sebagai kesimpulan, aktiviti kitar semula mendatangkan banyak kebaikan kepada rakyat dan negara. Oleh itu, semua pihak mesti berganding bahu untuk menjayakan aktiviti kitar semula. Pada pendapat saya kempen kitar semula mesti diteruskan oleh pihak kerajaan agar dapat memberikan kesedaran yang berpanjangan kepada masyarakat. Pihak sekolah pula wajar menjadikan aktiviti kitar semula sebagai program tahunan sekolah untuk memupuk amalan kitar semula di kalangan pelajar.
2016-10-18T10:00:30+08:00
Sejak kebelakangan ini kempen kitar semula begitu giat dilaksanakan oleh kerajaan. Banyak usaha untuk menyedar­kan rakyat tentang kepentingan kempen ini giat dijalankan. Kitar semula ialah suatu kaedah memproses semula bahan­-bahan tertentu untuk digunakan sebagai bahan hasilan yang lain. Hal ini membayangkan kepada kita bahawa satu anjakan paradigma perlu dilakukan demi menjayakan hasrat murni kerajaan. Rakyat Malaysia perlu sepakat kerana muafakat itu berkat dan pelbagai maslahat yang diperoleh daripada kempen kitar semula.             Amalan kitar semula memberi keuntungan kepada rakyat sekiranya dilakukan secara kolektif. Bahan-bahan buangan akan dikumpulkan di pusat pengumpulan sebelum dihantar ke kilang-kilang untuk diproses semula. Kilang-kilang akan mengeluarkan semula bahan-bahan yang dihasilkan seperti kertas tisu, tin-tin dan sebagainya. Melalui penghasilan bahan ini, kos pengeluaran dapat dijimatkan. Bahan-bahan itu pula akan dijual dengan harga yang lebih rendah. Manfaatnya dapat dinikmati oleh pengguna kerana pengguna tidaklah dibebani dengan harga yang tinggi untuk membeli barangan yang dihasilkan daripada bahan yang dikitar semula. Dalam hal ini, kita boleh menabung hasil daripada pendapatan kita. Walaupun jumlahnya mungkin tidak banyak, tetapi dalam jangka masa panjang boleh menjadi banyak kerana sedikit­-sedikit, lama-lama jadi bukit.             Kitar semula juga merupakan suatu cara untuk mendidik rakyat agar bijak membuang sampah. Melalui program ini juga rakyat akan lebih prihatin dan bertanggungjawab. Hal ini menyebabkan negara kita lebih bersih, indah dan dapat me­narik pelancong-pelancong untuk berkunjung ke negara ini. Selain itu, bahan-bahan yang dibuang di merata-rata tempat akan mencemarkan alam sekitar. Melalui longgokan sampah dan bekas takungan seperti tin, tayar buruk dan sebagainya akan mengundang penyakit taun, malaria dan demam denggi. Amalan kitar semula dapat menghindarkan penyakit­-penyakit tersebut kerana tempat pembuangan sampah yang terurus berjaya mengelakkan penularan wabak ini. Hal ini juga bertepatan dengan lidah pendeta mencegah lebih baik daripada mengubati, sekali gus menjamin kehidupan yang selesa dan sejahtera kerana persekitaran yang bersih.             Perkara yang menarik tentang kempen kitar semula ialah usaha ini dapat memberikan pendapatan tambahan kepada para pengguna. Mereka yang pandai merebut peluang boleh menjadikan usaha ini sebagai kerja tambahan untuk menam­bah pendapatan. Bahan-bahan buangan yang boleh dikitar semula akan dibeli oleh pusat pengumpulan bahan bua­ngan. Ringkasnya, kita memperoleh bahan-bahan ini secara percuma tetapi hanya memerlukan sedikit usaha dan kerajinan seperti kata pepatah, usaha itu tangga kejayaan. Programserampang dua mata ini jelas mendatangkan impak positif kepada rakyat kerana bukan sahaja berupaya menambahkan pendapatan isi rumah, tetapi juga kepada kewujudan industri hiliran yang berkaitan dengan bahan buangan. Implikasinya, pendapatan rakyat dan negara akan meningkat.             Kesimpulannya, kempen kitar semula ialah suatu usaha yang sangat berfaedah kepada negara dan rakyat. Banyak pihak yang mendapat manfaat daripada usaha ini. Kempen ini seharusnya diteruskan agar lebih ramai rakyat tampil untuk menyahut seruan ini dan mengamalkan program kitar semula. Kita sepatutnya menjadikan program ini amalan dalam kehidupan kita kerana Islam sendiri mengingatkan kita bahawakebersihan itu sebahagian daripada iman. Hal ini selaras dengan impian Perdana Menteri yang mahu melahir­kan rakyat yang mempunyai minda kelas pertama.