Jawapan

2016-10-18T19:45:00+08:00

4. PENDAHULUAN:

a. Menamakan tajuk kajian

b. Berdasarkan kawasan tempat tinggal :  Pengangkutan Awam  di Kawasan Taman Perumahan Jalan Paya Besar – Lunas , Daerah Kulim, Kedah. Satu kajian geografi.

c. Berdasarkan kawasan sekolah / asrama :  Pengangkutan Awam  di Kawasan Taman Perumahan Bukit Jelutong , Daerah Kulim, Kedah. Satu kajian geografi.

Contoh 1:

Saya telah memilih sebagai kawasan kajian KKG 2013 kerana untuk mengenal pasti konsep dan jenis pengangkutan awam yang terdapat di kawasan itu. Melalui kajian ini, saya akan dapat mengenalpasti kepentingan pengangkutan awam , masalah-masalah yang dihadapi dan cadangan-cadangan untuk mengatasi permasalahan pengangkutan awam di kawasan  tersebut.

Kajian ini mengambil masa selama 8 minggu untuk disiapkan. Sepanjang tempoh perlaksanaan kajian, saya telah dapat menimba pengalaman dan memperoleh pengetahuan yang berfaedah berkaitan bidang geografi kawasan tempatan.

Contoh 2:

Saya dari kelas 3 telah menghasilkan Kerja Kursus Geografi ini. Kawasan kajian saya ialah, Petaling Jaya. Kawasan ini juga berdekatan dengan rumah saya. Hal ini telah memudahkan saya dan rakan-rakan membuat kajian selepas waktu persekolahan. Tempoh masa kajian dijalankan ialah enam waktu pengajaran dan pembelajaran. Dalam masa ini, saya mesti menyiapkan projek ini dan menghantarkannya pada masa yang ditetapkan supaya boleh diberi pernilaian oleh guru penilai saya.

5. OBJEKTIF KAJIAN:

Konsep dan Takrifan Sistem PengangkutanLatar belakang pengangkutanHuraikan masalah pengangkutan awam yang dihadapi dikawasan kajianCadangan penambahbaikan sistem pengangkutan yang boleh dilaksanakanPelajar dapat menerangkan Konsep Pengangkutan Awam di kawasan kajian. Contoh:  Saya dapat mentakrifkan konsep pengangkutan awam di Kawasan  dengan lengkap dan jelas.Pelajar dapat mengenalpasti jenis-jenis pengangkutan awam . Contoh:
Saya dapat menerangkan/menghuraikan/menjelaskan  jenis-jenis pengangkutan awam yang terdapat di kawasan  Daerah Negeri dengan lengkap dan jelas.
Kepentingan perkembangan pengangkutan awam. Contoh:
Saya dapat menerangkan / menjelaskan kepentingan pengangkutan awam di kawasan dengan jelas.
Pelajar dapat mengenalpasti masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian. Contoh :
Saya dapat menghuraikan/menerangkan/menjelaskan masalah pengangkutan awam di kawasan, Daerah, Negeri.
Pelajar dapat memberi cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajian . Contoh :  Saya dapat menghuraikan/menerangkan/menjelaskan cadangan-cadangan  mengurangkan masalah pengangkutan awam di Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian 
iaitu 6) memupuk nilai murni / unsur patriotisme dalam dapatan kajian / melalui kajian tentang pengangkutan awam di kawasan kajian