Jawapan

2016-10-18T19:41:53+08:00
Apakah maksud purata dalam matematik?

Purata dalam matematik ditakrifkan melalui formula matematik yang sangat mudah. Jika anda mengambil jumlah amaun apa-apa nombor dan membahagi-bahagikan jumlah dengan bilangan nilai-nilai, anda akan mendapat purata. Sebagai contoh, purata 5 dan 11 adalah 8 kerana jumlah 5 dan 11 adalah 16 yang dibahagikan dengan memberikan dua kami 8.
2016-10-22T08:55:23+08:00
Satu ukuran kecenderungan tengahan bagi satu set nilai-nilai data atau pun taburan kekerapan