Jawapan

2016-10-18T20:33:02+08:00
Seni bina yang berunsur sejarah dapat meningkatkan ekonomi negara.Bangunan-bangunan bersejarah mempunyai tarikan sendiri dan dapat menarik kedatangan pelancong.Dengan ini,industri pelancong berkembang pesat contohnya Kota A'Famosa berjaya menarik banyak pelancong ke negeri Melaka.Kesannya,oeluang pekerjaan akan meningkat dan kadar pengangguran dapat dikurangkan.Perkembangan industri kecil dan sederhana juga berlaku seperti industri kraftangan.

Jelaslah bahawa bangunan bersejarah penting untuk menambah pendapatan negara